Vaikų dienos socialinė priežiūra

Paslaugos aprašymas

VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA – dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Paslaugos teikimo trukmė

Veikla vykdoma darbo dienomis po 4 valandas per dieną.

Paslaugos kaina

Nemokama paslauga.

Paslaugos gavėjas

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

-

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863447921, el. p. k.valciuke@ukmergesspc.lt