Paslaugos

Ukmergės socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos:

informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
maitinimo organizavimas;
transporto organizavimas;
sociokultūrinės paslaugos;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

Specialiosios socialinės paslaugos:

socialinė priežiūra:
pagalba į namus;
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
vaikų dienos socialinė priežiūra;
laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose;
apgyvendinimas nakvynės namuose;
laikinas atokvėpis.

socialinė globa:
dienos socialinė globa;
trumpalaikė socialinė globa;
laikinas atokvėpis;
integrali pagalba.

Kitos paslaugos:

aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
asmeninė pagalba;
asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų pildymas;
asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas.