Laikino atokvėpio paslauga

Paslaugos aprašymas

LAIKINAS ATOKVĖPIS – socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį, tačiau per metus negali viršyti 720 val.

Paslaugos kaina

Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip socialinės priežiūros paslauga 10,00 Eur/val.
Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip dienos socialinė globa asmens namuose 11,00 Eur/val.
Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip dienos socialinė globa institucijoje 73,00 Eur/diena.
Laikinas atokvėpis, teikiamas kaip trumpalaikė socialinė globa institucijoje 88,00 Eur/para.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia;
suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Laikino atokvėpio paslaugos kaina priklauso nuo asmens pajamų dydžio bei paslaugų rūšies ir trukmės. Asmens mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugas kaip socialinę priežiūrą arba dienos socialinę globą negali viršyti 20 proc. asmens pajamų. Asmens mokėjimas už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą kaip trumpalaikę socialinę globą dydis negali viršyti 50 proc. asmens pajamų ir 100 proc. specialiųjų poreikių kompensacijos sumos.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3. neįgaliojo  arba pensininko pažymėjimas
4. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su rekomendacija;
5. pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
6. darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
7. teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel., +37063749326 el. p. a.straseviciute@ukmergesspc.lt