Dvišalė taryba

UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DVIŠALĖ TARYBA


Ukmergės socialinių paslaugų centro dvišalė taryba – tai Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi nustatyta tvarka įsteigta Ukmergės socialinių paslaugų centro, kuriame veikia Ukmergės socialinių paslaugų centro profesinė sąjunga, darbdavio lygmens socialinės partnerystės institucija. 

Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021-12-16 įsakymu Nr. V1.5-289 „Dėl narių į įstaigos dvišalę tarybą paskyrimo“ paskirti darbuotojai atstovauti Ukmergės socialinių paslaugų centro darbdavio ir darbuotojų, nepriklausančių profesinei sąjungai, interesams.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos narių visuotinio susirinkimo 2021-12-15 protokolu Nr. 5 „Dėl atstovų į Ukmergės socialinių paslaugų centro Dvišalę tarybą“ paskirti darbuotojai atstovauti Ukmergės socialinių paslaugų centro profesinės sąjungos narių interesams.