Darbo užmokestis

Ukmergės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

El. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2022.12.31

2023-03-31

2023-06-30

2023-09-30

 

Etatų

skaičius

VDU

Eur

Etatų

skaičius

VDU

Eur

Etatų

skaičius

VDU

Eur

 

 

1.

Direktorius

1

*

1

*

1

*

 

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

1

*

1

*

1

*

 

 

3.

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

1

*

1

*

1

*

 

 

4.

Vyr. finansininkas

1

*

1

*

1

*

 

 

5.

Finansininkas

1

*

1

*

1

*

 

 

6.

Personalo ir dokumentų valdymo specialistas

1

*

1

*

1

*

 

 

7.

Informacinių technologijų specialistas

1

*

1

*

1

*

 

 

8.

Skyriaus vedėjas

3

2139

3

2468

3

2468

 

 

9.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

*

1

*

1

*

 

 

10.

Socialinis darbuotojas

32

1466

33

1630

33

1630

 

 

11.

Užimtumo specialistas

1

*

1

*

1

*

 

 

12.

Atvejo vadybininkas

8

1766

8

1895

8

1895

 

 

13.

Psichologas

1

*

1

*

1

*

 

 

14.

Slaugytojas

1

*

1

*

1

*

 

 

15.

Individualios priežiūros darbuotojas

44,5

1155

47

1288

47

1288

 

 

16.

Slaugytojo padėjėjas

6,5

1225

5

1183

5

1183

 

 

17.

Asmeninis asistentas

5

1124

4

1270

4

1270

 

 

18.

Vairuotojas

4

1166

4

1172

4

1172

 

 

19.

Ūkvedys

1

*

1

*

1

*

 

 

20.

Valytojas

1

*

1

*

1

*

 

 

Viso:

116

 

117

 

117

 

 

 

 Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis