Darbo užmokestis

Ukmergės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

El. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2021-12-31

2022-03-31

2022-06-30

 

Etatų skaičius

VDU Eur

Etatų

skaičius

VDU

Eur

Etatų

skaičius

VDU

Eur

1.

Direktorius

1

*

1

*

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

1

*

1

*

1

*

3.

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

 

 

1

*

1

*

4.

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

1

*

5.

Buhalteris

1

*

1

*

1

*

6.

Personalo ir dokumentų valdymo specialistas

1

*

1

*

1

*

7.

Informacinių technologijų specialistas

1

*

1

*

1

*

8.

Skyriaus vedėjas

3

1456

3

2025

3

2025

9.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

 

1

*

1

*

10.

Socialinis darbuotojas

31,25

1176

33

1499

33

1522

11.

Atvejo vadybininkas

7

1996

8

1753

8

1766

12.

Psichologas

0,25

*

1

*

1

*

13.

Slaugytojas

1

*

1

*

1

*

14.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

37

1077

39,5

1152

45,5

1160

15.

Slaugytojo padėjėjas

10,5

1082

11,5

918

9,5

979

16.

Asmeninis asistentas

 

 

3

1106

5

1120

17.

Ūkvedys

 

 

1

*

1

*

18.

Valytojas

 

 

1

*

1

*

Viso:

97

 

110

 

116

 

 Pastaba: VDU-vidutinis darbo užmokestis