Dienos socialinė globa asmens namuose

Paslaugos aprašymas

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos teikimo trukmė

Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama:
iki 25 val. per savaitę;
iki 40 val. per savaitę asmeniui su negalia, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmojo ar antrojo lygio poreikis.

Paslaugos kaina

14 Eur./val.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia;
Suaugę asmenys su negalia;
Senyvo amžiaus asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar kt.);
3. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) su rekomendacija;
4. jei asmuo neveiksnus - teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +370 631 43409, el. p. v.tatarune@ukmergesspc.lt