Pagalba į namus

Paslaugos aprašymas

PAGALBA Į NAMUS  – tai asmens namuose teikiama paslauga, padedanti asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį (teikiamos pagalbos trukmė negali būti trumpesnė nei 1 val./sav. ir ilgesnė kaip 10 val./sav.).

Paslaugos kaina

12 Eur/val.

Paslaugos gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Apmokėjimas už paslaugą

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 5 procentai asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1.      prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, 
tel. +37065615675, el. p. a.rutaviciene@ukmergesspc.lt; 
tel. +37063626952, el. p. m.raugaliene@ukmergesspc.lt