Apgyvendinimas nakvynės namuose

Paslaugos aprašymas

APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos teikimo trukmė

Iki 12 mėn. ar ilgiau.

Paslaugos kaina

16.00 Eur/para.

Paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
senyvo amžiaus asmenys,
smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys,
kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės moterys).

Apmokėjimas už paslaugą

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga pirmą mėnesį teikiama nemokamai. Už paskesnius mėnesius asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas - paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
3. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma (forma 027/a) su informacija (pulmonologo, esant poreikiui psichiatro, infektologo, odos ir veneros ligų) apie asmens sveikatos būklę;
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
5. kiti dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Vytauto g. 109, Ukmergė, tel. +37062234005, el. p. j.romeiko@ukmergesspc.lt