Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų, ar kitų aplinkybių negali (neturi galimybių) pasirūpinti savo higiena.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

Skalbimas (1 skalbimas, iki 8 kg skalbinių) – 3,00 Eur;
skalbinių džiovinimas (1 džiovinimas iki 8 kg skalbinių) – 2,00 Eur;
dušo paslauga (iki 0,5 val.) – 3,00 Eur.

Paslaugos gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kainą.
Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.
Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
1 VRP – 157 Eur.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel.+37063558490, el. p. k.stalioniene@ukmergesspc.lt