Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖ HIGIENA IR PRIEŽIŪRA – tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar kitų aplinkybių negali (neturi galimybių) pasirūpinti savo higiena.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Skalbimas (1 skalbimas, iki 8 kg skalbinių) – 3,00 Eur;
skalbinių džiovinimas (1 džiovinimas iki 8 kg skalbinių) - 2,00 Eur;
dušo paslauga (iki 0,5 val.) – 3,00 Eur.

Paslaugos gavėjai

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
vaikai su negalia ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kainą.
Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.
Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1.      prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863558490, el. p. k.stalioniene@ukmergesspc.lt