Laikinas apnakvindinimas

Paslaugos aprašymas

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos teikimo trukmė

Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniui – pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų.

Paslaugos kaina

Nemokamai (išskyrus, kitų rajonų smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančius asmenis).

Paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,
senyvo amžiaus asmenys,
smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys,
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.,
socialinę riziką patiriančios šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

-

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas - paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (ši paslauga gali būti suteikta ir be asmens dokumento.).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Vytauto g. 109, Ukmergė, tel. +37062234005, el. p. j.romeiko@ukmergesspc.lt