Laikinas apnakvindinimas

Paslaugos aprašymas

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei.

Paslaugos teikimo trukmė

Iki 3 parų nepertraukiamai, bet ne daugiau kaip 7 paras per metus.

Paslaugos kaina

Nemokamai

Paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys;
smurtautojai;
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

-

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
3. pažyma apie sveikatos būklę (pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a);
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
5. kiti dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centro Nakvynės namai, Vytauto g. 109, Ukmergė, tel. 862234005, el. p. j.romeiko@ukmergesspc.lt