Administracija

1.

Kristina Karpovienė

Direktorė

863566010

k.karpoviene@ukmergesspc.lt

2.

Jolita Pupelytė

Direktorės pavaduotoja bendriesiems reikalams   

863609383

j.pupelyte@ukmergesspc.lt

3.

Aušra Deksnė

Vyr. finansininkė

864923026

a.deksne@ukmergesspc.lt

4.

Ieva Panfilovienė

Finansininkė

864900865

i.panfiloviene@ukmergesspc.lt

5.

Donata Karaliūnienė

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė

863412630

d.karaliuniene@ukmergesspc.lt

6.

Mindaugas Mištautas

Informacinių technologijų specialistas

 

it@ukmergesspc.lt