Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Paslaugos aprašymas

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos gavėjas

asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
asmenys, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;
asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Apie judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimą su įmokomis

automatiškai reguliuojama lova (nauja) – 100 eur.;
automatiškai reguliuojama lova (pakartotinai išduodama) – 50 eur.;
naktipuodžio kėdutė (nauja) – 20 eur.;
vaikštynė su staliuku (nauja) – 20 eur.;
vaikštynė su staliuku (pakartotinai išduodama) – 10 eur.

Prašymo forma (-os)

SP-10 (forma).

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.      išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. E027/a; E025/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių); asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
2.      neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SP formos), jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);
3.      pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tokiu atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose);
4.      pensininko pažymėjimas.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +37063558490, el. p. v.paukste@ukmergesspc.lt