Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Paslaugos aprašymas

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos gavėjas

Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
asmenys, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;
asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Apmokėjimas už techninės pagalbos priemonių įsigijimą su įmokomis

Apmokėjimas už techninės pagalbos priemonių įsigijimą su įmokomis:
1.      rankomis reguliuojama lova (nauja) – 43 eurų įmoka;
2.      rankomis reguliuojama lova (pakartotinai išduodama) – 20 eurų įmoka;
3.      automatiškai reguliuojama lova (nauja) – 72 eurų įmoka;
4.      automatiškai reguliuojama lova (pakartotinai išduodama) – 35 eurų įmoka;
5.      naktipuodžio kėdutė (nauja) – 6 eurų įmoka;
6.      naktipuodžio kėdutė (pakartotinai išduodama) – 3 eurų įmoka;
7.      vaikštynė su staliuku (nauja) – 9 eurų įmoka;
8.      vaikštynė su staliuku (pakartotinai išduodama) – 5 eurų įmoka.

Prašymo forma

SP-10 (forma)

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę (SP-10 forma);
2.  išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);
3.  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
4.  neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SP formos), jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);
5.  pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tokiu atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863558490, el. p. k.stalioniene@ukmergesspc.lt