Integrali pagalba

Paslaugos aprašymas

INTEGRALI PAGALBA:
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose;
Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikimo trukmė

Integrali pagalba teikiama iki 25 val. per savaitę, asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis iki 40 val. per savaitę.

Paslaugos kaina

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina - 11 Eur/val. Slaugos paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia;
Suaugę asmenys su negalia;
Senyvo amžiaus asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;
4. darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
5. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) su rekomendacija;
6. pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
7. teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863143409, el. p. v.tatarune@ukmergesspc.lt