Integrali pagalba

Paslaugos aprašymas

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA IR SLAUGA ASMENS NAMUOSE  (INTEGRALI PAGALBA) – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos teikimo trukmė

Integrali pagalba teikiama nuo 2 iki 10 val. per parą iki 5 kartų per savaitę, darbo dienomis.

Paslaugos kaina

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina - 11 Eur/val. Slaugos paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugos gavėjas

Suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3. neįgaliojo  arba pensininko pažymėjimas;
4. sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su rekomendacija;
5. pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
6. darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
7.teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863143409, el. p. v.tatarune@ukmergesspc.lt