Integrali pagalba

Paslaugos aprašymas

INTEGRALI PAGALBA:
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose;
Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikimo trukmė

Integrali pagalba teikiama:
iki 25 val. per savaitę;
iki 40 val. per savaitę asmeniui su negalia, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmojo ar antrojo lygio poreikis.

Paslaugos kaina

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina – 14 Eur/val. Slaugos paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia;
Suaugę asmenys su negalia;
Senyvo amžiaus asmenys.

Apmokėjimas už paslaugą

Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Prašymo forma

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar kt.);
3. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) su rekomendacija;
4. jei asmuo neveiksnus - teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +370 631 43409, el. p. v.tatarune@ukmergesspc.lt