Korupcijos prevencija

Ukmergės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra suinteresuotas, kad teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines ar kitas paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).
Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Jūsų pasiūlymai/pastabos

Į Centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.
Centre atsakinga už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, koordinavimą ir kontroliavimą atvejo vadybininkė Lina Godliauskienė.
Centras kviečia teikti siūlymus ir pastabas el. paštu l.godliauskiene@ukmergesspc.lt arba tel. 864939747 kaip mažinti administracinę naštą, korupciją ar kitaip tobulinti įstaigos darbą, taip pat apie Centro darbuotojų neteisėtus veiksmus. Anonimiškumą garantuojame.
Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti LR sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, tel. (8 5) 266 1495 arba Specialiųjų tyrimų tarnybai, tel. (8 5) 266 3333 arba internetu.
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos įstatymas
Nacionalinė korupcijos prevencijos programa
Centro dokumentai:
Korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2024 metų priemonių planas

2022
ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO EIGĄ PER 2022 M.


2021
ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO EIGĄ PER 2021 M.


2020
ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO EIGĄ PER 2020 M.