Transporto organizavimas

Paslaugos aprašymas

TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS - paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

1 km 0,30 Eur
Miesto ribose kelionės kaina 5,00 Eur.

Paslaugos gavėjas

Vaikai su negalia ir jų šeimos;
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
Socialinę riziką patiriančios šeimos;
Kiti asmenys ir šeimos.

Apmokėjimas už paslaugą

Už transporto paslaugas asmenys (šeimos) moka vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis kainomis.
Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą bendrųjų socialinių paslaugų kainą.
Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.
Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
1 VRP – 157 Eur.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863558490, el. p. k.stalioniene@ukmergesspc.lt