Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Paslaugos aprašymas

APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE –namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

700 Eur/mėn.

Paslaugos gavėjai

Suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys;
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos. 

Apmokėjimas už paslaugą

Mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 5 procentai asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens (šeimos) pajamų;
asmens (šeimos), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1.      prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
3.      pažyma apie asmens sveikatos būklę (pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo) išrašas iš medicininių dokumentų (forma 027/a);
4.      gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
5.      kiti dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. 

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +370 63196813, el. p. k.beleviciene@ukmergesspc.lt