Prevencinės socialinės paslaugos

Paslaugos aprašymas

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

Nemokama.

Paslaugos gavėjai

Asmenys, šeimos, bendruomenė.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras organizuoja ir teikia šias prevencines socialines paslaugas: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos. 
Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +37062234005, el. p. j.romeiko@ukmergesspc.lt