Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

Paslaugos aprašymas

MATERIALINIO NEPRITEKLIAUS MAŽINIMO PROGRAMOS pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita. 

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Nemokamai

Paslaugos gavėjas

Asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 264,00 Eur. Jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP dydžių (440,00 Eur) per mėnesį, pvz., pensinio amžiaus žmogui, asmeniui su negalia, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų, auginančiam vaikus, stichinės nelaimės atveju ir kitais atvejais, Lietuvos Respublikos savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) turi teisę skirti paramą šiems asmenims savo išimties atvejams nustatyta tvarka.

Apmokėjimas už paslaugą

_

Prašymo forma

Prašymo skirti pagal 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikiamą paramą į socialinę ar kitą jai lygiavertę kortelę forma.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1.      nustatytos formos prašymas;
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3.      vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai);
4.      pažyma apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
5.      teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
6.      pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. +370 69177956, el. p. r.zvirbliene@ukmergesspc.lt