Parama maisto produktais

Paslaugos aprašymas

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Ukmergės rajono gyventojams.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Nemokamai

Paslaugos gavėjas

Asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį – 193,50 Eur. Jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 3 VRP dydžių (387,00 Eur) per mėnesį, pvz., pensinio amžiaus žmogui, neįgaliajam, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų, auginančiam vaikus, netekus maitintojo, stichinės nelaimės atveju ir kitais atvejais, Lietuvos Respublikos savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) turi teisę skirti paramą šiems asmenims savo išimties atvejams nustatyta tvarka.

Apmokėjimas už paslaugą

-

Prašymo forma

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, 1 priedas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1.      nustatytos formos prašymas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, 1 priedas);
2.      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
3.      vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai);
4.      pažyma apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
5.      teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
6.      pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 863196813, el. p. k.beleviciene@ukmergesspc.lt