Naujienos

Asmeninė pagalba ateina į Jūsų namusKas yra asmeninė pagalba?
Asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam asmeniui atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai.
Kas gali gauti?
Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
Kas galės teikti asmeninio asistento paslaugą?
Neįgalaus asmens pasirinktas asmuo, turintis individualios veiklos pažymą ir kuris su asmeniu nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus arba turėti socialinio darbo išsilavinimą.
Ar asmeninis asistentas padės ir savaitgaliais, vakarais?
Nustačius asmeninės pagalbos poreikį, asmuo, jo pasirinktas asmeninis asistentas ir Ukmergės socialinių paslaugų centras, sudarys pagalbos teikimo sutartį, kurioje numatys visas sąlygas, asmeninei pagalbai teikti. Esant poreikiui, susitarus su pasirinktu asmeniniu asistentu, asmeninė pagalba bus teikiama ne tik darbo dienomis ir darbo valandomis, bet ir vakarais ar savaitgaliais.
Kur kreiptis?
Į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių tel. (8-340) 60 332. Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo/netikslingumo.