Naujienos

Laikino atokvėpio paslauga UkmergėjeNuo šiol Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai turės daugiau galimybių derinti asmeninį gyvenimą su globojamo asmens priežiūra. Ukmergės socialinių paslaugų centras siūlo laikiną atokvėpio paslaugą:

 • Kaip trumpalaikę socialinę globą institucijoje;
 • Kaip dienos socialinę globą institucijoje;
 • Kaip dienos socialinę globą asmens namuose;
 • Kaip socialinę priežiūrą.

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.
Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos neįgaliems asmenims, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjais gali tapti:

 • suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga asmeniui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą ir iki 7 dienų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.
Laikino atokvėpio paslaugos kaina priklauso nuo asmens pajamų dydžio bei paslaugų rūšies ir trukmės. Asmens mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugas kaip socialinę priežiūrą arba dienos socialinę globą negali viršyti 20 proc. asmens pajamų. Asmens mokėjimas už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą kaip trumpalaikę socialinę globą dydis negali viršyti 50 proc. asmens pajamų ir 100 proc. specialiųjų poreikių kompensacijos sumos.

Laikino atokvėpio paslaugai gauti reikalingi šie dokumentai:

 • užpildyta prašymo socialinėms paslaugoms gauti forma (SP-8);
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • darbingumo lygio pažyma, išduota NDNT;
 • nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma;
 • medicininė pažyma (Nr. 027/a);
 • teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo, notaro įgaliojimas.

  Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

 • Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vaida Kačkutė,
  Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., 8 340 60332, el. paštas v.kackute@ukmerge.lt.
 • Ukmergės socialinių paslaugų centro socialinės globos skyriaus vedėja Karolina Vavilovaitė
  Deltuvos g. 19, Ukmergė, 8 634 47921, el. paštas k.vavilovaite@ukmergesspc.lt

  Maloniai kviečiame Ukmergės rajono savivaldybės gyventojus pasinaudoti galimybe gauti laikino atokvėpio paslaugą.