Projektas “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”

Nuo 2020 liepos 1 d. Ukmergės socialinių paslaugų centras teikia projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ paslaugą – pagalba priimant sprendimus. 3 metų projekto įgyvendinimui finansuoti skirta 174673,26 Eur suma. Ši paslauga skirta suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, kuriems nustatytas ribotas gebėjimas priimti sprendimus tam tikroje srityje, kurie savarankiškai gyventi nesugeba, bet gali gyventi savo namuose, o ne institucijoje. Teisę į pagalbos priimant sprendimus paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys nuo 18 metų, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis.

Pagalba priimant sprendimus – tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą teikiančio specialisto ar specialistų komandos pagalba, sprendžiant dėl asmens sveikatos, saugumo, socialinių ryšių, dienotvarkės, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens valia, pageidavimu ir teise rinktis.

Paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. 

Projektas padės intensyviau integruoti proto ar psichikos negalią turinčius žmones į bendruomenes, skiepys bendruomenės nariams toleranciją ir mažins baimes dėl kiek kitokių žmonių būvimo greta sprendžiant buities, išgyvenimo ir bendravimo problemas. Negalią turintys asmenys padedami darbuotojų galės gyventi savarankiškai bendruomenėje, bet ne institucijoje.