Šeimos gerovės skyrius

1.

Jurgita Krukauskienė

Skyriaus vedėja

863635946

j.krukauskiene@ukmergesspc.lt

2.

Laima Motiejūnienė

Atvejo vadybininkė

863614361

l.motiejuniene@ukmergesspc.lt

3.

Sandra Timofejevienė

Atvejo vadybininkė

863517023

s.timofejeviene@ukmergesspc.lt

4.

Sigita Mulevičiūtė

Atvejo vadybininkė

863621672

s.muleviciute@ukmergesspc.lt

5.

Lina Godliauskienė

Atvejo vadybininkė

864939747

l.godliauskiene@ukmergesspc.lt

6.

Agnė Šuminskienė

Atvejo vadybininkė

864921797

a.suminskiene@ukmergesspc.lt

7.

Neringa Januškevičienė

Atvejo vadybininkė

864932172

n.januskeviciene@ukmergesspc.lt

8.

Lina Razumienė

Atvejo vadybininkė

867519389

l.razumiene@ukmergesspc.lt

9.

Edita Ciemnolonskienė

Atvejo vadybininkė

861235370

e.ciemnolonskiene@ukmergesspc.lt

10.

Ieva Visockienė

Socialinė darbuotoja

863626641

i.visockiene@ukmergesspc.lt

11.

Agnė Čekuolienė

Socialinė darbuotoja

863143785

a.cekuoliene@ukmergesspc.lt

12.

Lina Bankauskienė

Socialinė darbuotoja

863612038

l.bankauskiene@ukmergesspc.lt

13.

Jolita Burlingienė

Socialinė darbuotoja

864939687

j.burlingiene@ukmergesspc.lt

14.

Sigitas Musteikis

Socialinis darbuotojas

863471157

s.musteikis@ukmergesspc.lt

15.

Loreta Makauskienė

Socialinė darbuotoja

864939814

l.makauskiene@ukmergesspc.lt

16.

Vilma Papickienė

Socialinė darbuotoja

863605292

v.papickiene@ukmergesspc.lt

17.

Eglė Valavičienė

Socialinė darbuotoja

863126957

e.valaviciene@ukmergesspc.lt

18.

Agnė Linkevičienė

Socialinė darbuotoja

863493674

a.linkeviciene@ukmergesspc.lt

19.

Ilona Varnaitė

Socialinė darbuotoja

865237860

i.varnaite@ukmergesspc.lt

20.

Marytė Savickė

Socialinė darbuotoja

864060323

m.savicke@ukmergesspc.lt

21.

Lina Gražienė

Socialinė darbuotoja

864903396

l.graziene@ukmergesspc.lt

22.

Ieva Semionovienė

Socialinė darbuotoja

860669250

i.semionoviene@ukmergesspc.lt

23.

Jurgita Pusvaškienė

Socialinė darbuotoja

863523556

j.pusvaskiene@ukmergesspc.lt

24.

Jolanta Puišienė

Socialinė darbuotoja

863166227

j.puisiene@ukmergesspc.lt

25.

Lina Atkočiūnaitė

Socialinė darbuotoja

860235702

l.atkociunaite@ukmergesspc.lt