Šeimos gerovės skyrius

32.

Jurgita Krukauskienė

Skyriaus vedėja

863635946

j.krukauskiene@ukmergesspc.lt

33.

Laima Motiejūnienė

Atvejo vadybininkė

863614361

l.motiejuniene@ukmergesspc.lt

34.

Sandra Timofejevienė

Atvejo vadybininkė

863517023

s.timofejeviene@ukmergesspc.lt

35.

Sigita Mulevičiūtė

Atvejo vadybininkė

863621672

s.muleviciute@ukmergesspc.lt

36.

Lina Godliauskienė

Atvejo vadybininkė

864939747

l.godliauskiene@ukmergesspc.lt

37.

Agnė Šuminskienė

Atvejo vadybininkė

864921797

a.suminskiene@ukmergesspc.lt

38.

Neringa Januškevičienė

Atvejo vadybininkė

864932172

n.januskeviciene@ukmergesspc.lt

39.

Ieva Visockienė

Socialinė darbuotoja

863626641

i.visockiene@ukmergesspc.lt

40.

Agnė Čekuolienė

Socialinė darbuotoja

863143785

a.cekuoliene@ukmergesspc.lt

41.

Lina Bankauskienė

Socialinė darbuotoja

863612038

l.bankauskiene@ukmergesspc.lt

42.

Jolita Burlingienė

Socialinė darbuotoja

864939687

j.burlingiene@ukmergesspc.lt

43.

Sigitas Musteikis

Socialinis darbuotojas

863471157

s.musteikis@ukmergesspc.lt

44.

Loreta Makauskienė

Socialinė darbuotoja

864939814

l.makauskiene@ukmergesspc.lt

45.

Vilma Papickienė

Socialinė darbuotoja

863605292

v.papickiene@ukmergesspc.lt

46.

Eglė Valavičienė

Socialinė darbuotoja

863126957

e.valaviciene@ukmergesspc.lt

47.

Agnė Linkevičienė

Socialinė darbuotoja

863493674

a.linkeviciene@ukmergesspc.lt

48.

Lina Razumienė

Atvejo vadybininkė

867519389

l.razumiene@ukmergesspc.lt

49.

Marytė Savickė

Socialinė darbuotoja

864060323

m.savicke@ukmergesspc.lt

50.

Agnė Župkienė

Socialinė darbuotoja

868734871

a.zupkiene@ukmergesspc.lt

51.

Lina Gražienė

Socialinė darbuotoja

864903396

l.graziene@ukmergesspc.lt

52.

Ema Povilavičiūtė

Socialinė darbuotoja

860669250

e.povilaviciute@ukmergesspc.lt

53.

Jurgita Pusvaškienė

Socialinė darbuotoja

863523556

j.pusvaskiene@ukmergesspc.lt

54.

Vitalija Balbieriūtė

Socialinė darbuotoja

865218236

v.balbieriute@ukmergesspc.lt

55.

Lina Atkočiūnaitė

Socialinė darbuotoja

860235702

l.atkociunaite@ukmergesspc.lt

56.

Jolanta Puišienė

Socialinė darbuotoja

863166227

j.puisiene@ukmergesspc.lt

57.

Kristina Stalionienė

Socialinė darbuotoja

865237860

k.stalioniene@ukmergesspc.lt