Paslaugos

Ukmergės socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos:

 Prevencinės socialinės paslaugos:
potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
darbas su bendruomene.

 Bendrosios socialinės paslaugos:
informavimas;
konsultavimas;
tarpininkavimas ir atstovavimas;
transporto organizavimas;
sociokultūrinės paslaugos;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.

Specialiosios socialinės paslaugos:

socialinė priežiūra:
pagalba į namus;
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
vaikų dienos socialinė priežiūra;
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose;
apgyvendinimas nakvynės namuose;
laikinas atokvėpis.

socialinė globa:
dienos socialinė globa;
trumpalaikė socialinė globa;
laikinas atokvėpis;

Kitos paslaugos:
aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
asmeninė pagalba;
asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas.
individualios pagalbos poreikio klausimynų pildymas.